Nhà Đất Tây Nguyên – Điểm Đầu Tư Mới

Tây Nguyên để sẵn quỹ đất mời gọi các nhà đầu tư bất động sản. Đăk Lăk là điểm nóng nhất khu vực với dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc Gia Yok Đôn đến năm 2020 và tầm nhìn lên đến năm 2030”.